Algemene informatie

 

 

Overzicht

U vindt hier algemene informatie m.b.t. Muziekschool Rijssen en omstreken

Lesgeldtarieven cursusjaar 2016-2017

tot 18 jaar
Muziek op schoot€ 76,-
Algemene Muzikale Vorming€ 135,-
Introductiecursus blokfluit€ 183,-
Groepsles€ 366,-
Individuele les€ 404,-
18 jaar en ouder
Wekelijkse les ex BTW (t.m. 20 jaar)€ 832,-
Tweewekelijkse les ex BTW (t.m. 20 jaar)€ 416,-
Wekelijkse les incl. BTW (v.a. 21 jaar)€ 1006,-
Tweewekelijkse les incl. BTW (v.a. 21 jaar)€ 503,-
Overige
Popkoor€ 100,-
Vrouwenkoor€ 100,-
Muziek op Maat kaart€ 264,-
 
Reductie: voor de tweede en volgende leerling uit hetzelfde gezin € 25  reductie bij de individuele lessen (niet bij groeps- en klassikale lessen of Muziek op Maat).
 
Aanmelding geschiedt door het ondertekenen van het inschrijfformulier. U kunt dit formulier afhalen in de Muziekschool of downloaden van deze website (zie Contact). Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u een lesgeldverplichting aan voor een heel cursusjaar.
 
Per leerling tot 18 jaar uit de Gemeente Rijssen-Holten is één plek beschikbaar voor gesubsidieerd onderwijs. De gesubsidieerde lessen zijn uitsluitend toegankelijk voor leerlingen uit de gemeente Rijssen-Holten. Tegen kostendekkend tarief kunnen ook leerlingen uit andere plaatsen deelnemen aan de lessen, mits daarvoor nog ruimte is.
 

Vakantierooster cursusjaar 2016-2017

Herfstvakantie              maandag 17 oktober t.m. zaterdag 22 oktober (regio midden ook)
Sinterklaas                   maandag 5 december vervallen de lessen na 17.00 uur
Kerstvakantie               zaterdag 24 december t.m. zaterdag 7 januari
Voorjaarsvakantie        maandag 20 februari t.m. zaterdag 25 februari (regio midden week eerder)
Goede Vrijdag & Pasen vrijdag  14 t.m. maandag 17 april
Meivakantie                  maandag 24 april  t.m. zaterdag 6 mei
Pinksteren                   maandag 5 juni
Zomervakantie            maandag 17 juli t.m. zaterdag 2 september (noord 22/7, midden 8/7) 

Algemene muzikale vorming

voetlichtDe aangewezen weg om kinderen uit groep 4 en 5 van de basisschool kennis te laten maken met muziek is de cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV). Deze cursus duurt 1 jaar en wordt gegeven in de vorm van klassikale lessen, die 45 minuten duren. Tijdens de AMV-lessen maakt uw kind kennis met allerlei muzikale begrippen. De eerste beginselen van het notenschrift komen aan de orde en worden in praktijk gebracht met behulp van Orff-instrumenten (xylofoons e.d.) Allerlei muzikale onderwerpen (maat, ritme, melodie enzovoort) worden op een speelse manier behandeld, met veel zingen, klappen en spelletjes.
 
Het volgen van de AMV-cursus is voor jonge kinderen niet verplicht, maar wij raden het wél aan: deze cursus biedt een goede ondergrond. Een kind dat zonder deze vooropleiding direct een instrument gaat bespelen maakt als regel minder snelle vorderingen dan een kind dat eerst de basiscursus AMV heeft gevolgd.

Examens en diploma's

Leerlingen van de Muziekschool krijgen de gelegenheid, deel te nemen aan examens. Het behalen van een diploma is een tastbaar bewijs dat de leerling tot een concreet niveau gevorderd is. Deelname aan de examens is evenwel niet verplicht.
 
Gemiddeld duurt het twee jaar (soms iets langer) voor de leerling een A-examen kan doen. Als stimulans voor leerlingen die nog geen A-examen kunnen doen, biedt de Muziekschool gelegenheid tot het behalen van een getuigschrift A1. Het examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. De theorie voor het A-examen wordt tijdens de instrumentale les behandeld; de B- en C-theorie wordt behandeld in theorieklassen. Aan deze theorielessen zijn voor de leerlingen geen extra kosten verbonden.
 
De examens worden eenmaal per jaar afgenomen tijdens een examenweek, meestal omstreeks maart/april. Dan vervallen de gewone lessen en fungeren de docenten als gecommitteerden bij elkaars examens.

Beginnen met muziek

AMVDe aangewezen weg om kinderen uit groep 4 en 5 van de basisschool kennis te laten maken met muziek is de cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV). Deze cursus duurt 1 jaar en wordt gegeven in de vorm van klassikale lessen, die 45 minuten duren.
Tijdens de AMV-lessen maakt uw kind kennis met allerlei muzikale begrippen. De eerste beginselen van het notenschrift komen aan de orde en worden in praktijk gebracht met behulp van Orff-instrumenten (xylofoons e.d.)
Allerlei muzikale onderwerpen (maat, ritme, melodie enzovoort) worden op een speelse manier behandeld, met veel zingen, klappen en spelletjes.
Het volgen van de AMV-cursus is voor jonge kinderen niet verplicht, maar wij raden het wél aan: deze cursus biedt een goede ondergrond. Een kind dat zonder deze vooropleiding direct een instrument gaat bespelen maakt als regel minder snelle vorderingen dan een kind dat eerst de basiscursus AMV heeft gevolgd.
De AMV-lessen worden gegeven op donderdagmiddag, 16.00-16.45 en 16.45-17.30 uur.

Lesvormen

lesAfhankelijk van de aard van de cursus worden de lessen gegeven als klassikale les, groeps- of combinatieles, of als individuele- dan wel duo-les.

Voor klassikale lessen is het cursusgeld relatief laag. Bij de cursus Algemene Muzikale Vorming en de introductiecursus blokfluit (beide met een duur van één cursusjaar) wordt gewerkt in groepen van resp. 15 en 8 leerlingen, die wekelijks 45 minuten les krijgen.

Bij dwarsfluit, blokfluit, gitaar en viool wordt de eerste drie jaar gewerkt met combinatielessen. In het eerste en tweede studiejaar krijgt cm groep van 4 leerlingen 60 minuten les, in het derde jaar wordt dat 3 leerlingen in 60 minuten. Vanaf het vierde jaar bestaat de mogelijkheid om individuele les te volgen. Leerlingen voor toetsinstrumenten krijgen in het eerste jaar duo-les (twee leerlingen in 50 minuten) of individuele les van 25 minuten. Vanaf het tweede jaar worden individuele lessen gegeven van 30 minuten.

Voor de overige instrumenten geldt in principe de regeling zoals hierboven genoemd bij dwarsfluit, gitaar en viool. Indien geen combinaties gemaakt kunnen worden, geldt de regeling voor toetsinstrumenten Het opgeven van een nieuwe leerling door het invullen van een inschrijfformulier is in principe altijd mogelijk. Of een leerling die zich in de loop van een cursusjaar aanmeldt ook direct met de lessen kan beginnen, is afhankelijk van de lesvorm: bij AMV en individuele lessen lukt het vaak wel, bij groepslessen is het meestal niet mogelijk om na aanvang van het cursusjaar nog nieuwe leerlingen te plaatsen.

Van A tot Z: docenten en instrumenten

docenten

AMVEllen Kruithof
BlokfluitMaaike Dessens
BlokfluitKarin Slijkhuis
DwarsfluitMarion Rohaan
Electrische gitaarWim ter Hedde
CelloAnne Knappstein
GitaarWim ter Hedde
HarpLiedewei Spruit
  
KeyboardGerard Keilholtz
KoorscholingFenny van Hemmen
OrgelDick Sanderman
Muziek op schootIngrid Hilarius
PianoCorien Baan
PianoYvonne Lenoir
SaxofoonWilbert Sleumer
TheorieDick Sanderman
TrompetJan Geuke
VioolJan Dam
VrouwenkoorFenny van Hemmen
Vocal GroupFenny van Hemmen
ZangFenny van Hemmen

Wie zijn wij?

Even voorstellen

De Stichting Muziekschool Rijssen en omstreken ontstond in 1960 en is sinds 1980 gevestigd aan de Jan ter Horststraat 5. In 1986 verkreeg de Muziekschool de Rijkserkenning; daarmee is zij de enige Rijkserkende muziekopleiding in de gehele gemeente Rijssen-Holten. Voor de leerling betekent deze Rijkserkenning een garantie dat de lessen worden gegeven door gekwalificeerde docenten volgens een verantwoord leerplan, dat er voldoende aandacht is voor ensemblespel, dat er voldoende inhoudelijke leiding is, enzovoort.

Bestuur

Voorzitter     
J Riezebos
Erve Harbers 8
7463 CV Rijssen 
0548-542659 
Secretaris
M. Baan-Kappert
Pannenwerk 60
7462 NB Rijssen
0548-519365
Penningmeester
I. Mensink-Bakker
Erve Harbers 6
7463 CV Rijssen
0548-545838
Lid
R.Westera
Nijlandstraat 49
7462 RZ Rijssen
0548-515049 
Lid
R.Bakker
Herderstgasje 56
7463 EA Rijssen
0548-519153 
Lid
G.J. Goorman
Graaf W. Lodewijkstraat 5
7462 EW Rijssen
0548-517765